پچ پنل

پچ پنل ها یکی دیگر از تجهیزات پسیو شبکه محسوب می شوند که واسطی بین تجهیزات اکتیو و کابل های شبکه می باشند. این قطعه دارای چند پورت شماره گذاری شده است که تمامی کابل های شبکه به آن ها متصل می شوند. به طور معمول در کابل کشی بخش های مختلف ساختمان، همیشه چند سوکت وجود دارد که در لحظه مورد استفاده نیستند و کاربری با استفاده از آن ها به شبکه متصل نیست. اما همیشه این امکان هستش که در آینده دور یا نزدیک، کاربر یا کاربرانی از طریق همین سوکت ها وارد مدار شبکه بشوند. در مواقع نیاز، سیستم های موجود در محل، به یکی از این پورت ها متصل می شوند و با شبکه ارتباط را برقرار می کنند. استفاده پچ پنل باعث می شود تا مدیریت و عیب یابی شبکه سریع تر انجام بشود. شما می توانید بین این کابل ها نظم برقرار کنید و شبکه را بهتر مدیریت کنید.

دسته‌بندی