ترانکینگ

Trunking چیست؟

ترانکها فضایی برای رد کردن کابل ها هستند، تا از خرابی و بهم ریختگی جلوگیری کنند.

یکی از اصول کابل کشی و یا استاندارهای کابل کشی شبکه استفاده از همین وسیله است. ترانکها به شما این امکان را می‌دهند که کابل های شبکه و… را از درون آنها برای مرتب سازی و جلوگیری از خرابی رد کرده و تا مقصد هدایت کنند.

اما شاید همین معنا در واژه داکت هم شنیده باشید. داکت ها هم دقیقا همین کار را انجام می‌دهند اما با این تفاوت مهم که ترانکها علاوه بر رد کردن سیم ها اجازه نصب پریز هم به شما می‌دهند.

دسته‌بندی