Gateway

تجهیزات شبکه چیست؟

/what-is-network-equipment

در پیاده سازی یک شبکه، قطعات و تجهیزات زیادی دخیل هستند که تدارک، نحوه نصب و استفاده صحیح از آن‌ها نیازمند تجربه و دانش است.تجهیزات شبکه به دو دسته بزرگ، تجهیزات Passive و تجهیزات نوع Active دسته بندی می‌شوند. در هر کدام از این‌ها، ابزارهای مختلف با کاربردهای متعددی وجود دارد که در ادامه با آن‌ها آشنا می‌شویم.